Wielki Post – czas duchowego przygotowania do świąt wielkanocnych

W Środę Popielcową, rozpoczął się w Kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Głównym przesłaniem tego okresu jest skoncentrowanie się na duchowym przygotowaniu nas do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, świąt związanych z wydarzeniami męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jest to przede wszystkim okres duchowego przygotowania wnętrza człowieka, ktόremu towarzyszą zewnętrze przejawy i pewne gesty. Pamiętajmy, aby a … [Read more…]

ADWENT 2016

Rozpoczynamy Adwent – radosny czas oczekiwania i przygotowania serc na przyjście Pana Jezusa. W naszej parafii roraty od poniedziałku do soboty o godz. 6:45, a dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17:00.