Historia

parafia front

zakladka_historiaHistoria parafii św. Jerzego związana jest z drugą wizytą Jana Pawła II w Polsce, a pierwszą w Poznaniu, 20 czerwca 1983 roku. Cztery dni przed tą datą ówczesne władze państwowe  wskazały teren przy ul. Swoboda w Poznaniu, na którym będzie mógł powstać kościół, jako swego rodzaju „prezent” dla papieża.

21 kwietnia 1985 decyzją ks. abpa Jerzego Stroby Metropolity Poznańskiego powołany zostaje ośrodek duszpasterski. Przyszłym proboszczem i budowniczym kościoła zostaje mianowany ks. Stefan Komorowski. Przez 3 kolejne lata duszpasterstwo prowadzone było w tymczasowej kaplicy, w Poznaniu przy ul. Pięknej 7.  W tym czasie trwała budowa plebanii z kaplicą przy ul. Swoboda, którą otworzył i poświęcił 16 kwietnia 1988 roku abp Jerzy Stroba, powołując jednocześnie oficjalnie parafię pw. Św. Jerzego w Poznaniu z jej proboszczem ks. Stefanem Komorowskim.

W 1992 roku rozpoczęła się budowa kościoła, kamień węgielny został wmurowany przez abpa Jerzego Strobę.

Budowa oficjalnie zakończyła się uroczystą konsekracją 9 listopada 1999 roku przez abpa Juliusza Paetza.

W 1990 roku, z inicjatywy ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Zenona Smolarka, ksiądz abp Jerzy Stroba powołał ówczesnego proboszcza ww. parafii  ks. Stefana Komorowskiego na stanowisko kapelana wielkopolskich policjantów.3_74__rocznia_mordu_na_policjantach

W 70. rocznicę pomordowania policjantów Policji Państwowej woj. poznańskiego przez sowietów został poświęcony pomnik, który postawiono przy świątyni. Fakt ten spowodował, że metropolita poznański abp Stanisław Gądecki ustanowił ją kościołem garnizonowym wielkopolskiej Policji – jedynym jak dotąd obiektem sakralnym stróżów prawa w Polsce.19_74__rocznia_mordu_na_policjantach