Wsparcie Parafii

Zachęcamy do wsparcia prac remontowych, które prowadzimy obecnie w parafii. Ofiary można składać:

  • podczas zbiórek w drugie niedziele miesiąca (w tzw. niedziele remontowe) poprzez zakup pamiątkowych cegiełek, które są rozprowadzane po każdej Mszy świętej w te niedziele, lub
  • w dowolnym momencie poprzez wykonanie przelewu na konto parafialne.

Parafia Rzymskokatolicka pw. świętego Jerzego w Poznaniu
ul. Swoboda 43a
60-389 Poznań

bank: BNP Paribas Polska
nr konta: 53 1600 1084 0004 0503 6206 0001
tytuł przelewu: Darowizna na cele remontowe w parafii św. Jerzego


Jednocześnie informujemy że taką wpłatę możecie nasi drodzy Parafianie odliczyć od podatku podczas rozliczania PIT:
Darowizny na cele kultu religijnego podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. W celu skorzystania z prawa do takiego odliczenia konieczne jest przekazanie darowizny na cele będące celami kultu religijnego oraz posiadanie stosownego udokumentowania wysokości wydatków poniesionych na te cele.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do artykułu w portalu INFOR (kliknij tutaj).