Grupy duszpasterskie

Duszpasterstwo parafialne ma na celu prowadzenie ludzi do Boga oraz do czynnej miłości bliźniego. Parafia ma być miejscem urzeczywistniania się miłości Boga względem człowieka, szczególnie potrzebującego. Dlatego też członkowie parafii tworzą grupy duszpasterskie o konkretnym programie formacyjnym i duchowym zgodne z ich zainteresowaniami, umiejętnościami oraz pragnieniami.