Pogrzeb katolicki

Pogrzeb zgłasza najbliższa rodzina w parafii zamieszkania osoby zmarłej po ustaleniu terminu pochówku na cmentarzu.

Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w biurze parafialnym przedłożyć „Skrócony akt zgonu” z Urzędu Stanu Cywilnego oraz – jeżeli osoba zmarła w szpitalu – zaświadczenie ks. kapelana o przyjęciu przed śmiercią sakramentów.