Gorzkie Żale – pierwsza niedziela Wielkiego Postu

Gorzkie Żale – kazania pasyjne głosił Ksiądz Michał Husiar – Wikariusz Parafii pw. Jana Kantego w Poznaniu.

Zapraszamy w każdą niedzielę o godzinie 17.00. Po nich dodatkowa Msza Święta ok. godz. 17.45.