Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania. Jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jednością siły i pokory. Opiekunem Akcji Katolickiej jest ksiądz proboszcz. Spotkania odbywają się co dwa miesiące.