Sakramenty

Ssakramentyakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski. Każdy sakrament związany jest ściśle z konkretnym darem łaski od Pana Boga udzielanym każdemu człowiekowi ochrzczonemu, który pragnie go z własnej woli i z wiarą przyjąć. Udzielaniu sakramentu towarzyszy widzialny zewnętrzny znak, którym jest np. olej święty (krzyżmo i olej chorych), woda, formuła słowna itp.