Ruch Szensztacki

WSPÓLNOTA RODZIN I MATEK SZENSZTACKICH

W ruchu Szensztackim szczególne miejsce zajmuje małżeństwo i rodzina, bo to od niej zależy jaki będzie w przyszłości obraz Kościoła i narodu. Członkowie Dzieła Rodzin pomagają Kościołowi w moralno- religijnej odnowie rodzin poprzez:
– praktyczną wiarę w Opatrzność Bożą
– maryjność
– świętość na co dzień
– samowychowanie
– apostolstwo.

Szenszacka wspólnota Rodzin oferuje specjalne formy pielęgnowania katolickiego ideału rodziny. Wypracowana przez Założyciela pedagogika małżeńska wskazuje drogę jak być dobrym mężem i ojcem oraz żoną
i matką według Bożego zamysłu. Ukazują im nowy świat wartości, gdzie podstawą duchowości rodzinnej jest Przymierze miłości. Rodziny Szensztackie pragną w codziennym życiu ukazywać współczesnym rodzinom wielkość, piękno i świętość życia małżeńskiego i rodzinnego.

Sanktuarium Ruchu Szensztackiego

Centrum i kolebką Dzieła Szensztackiego jest sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

Maryja – nasza Matka
Maryja czczona jest  jako Matka Trzykroć Przedziwna
(Mater Ter Admirabilis – w skrócie MTA).

Ojciec Założyciel

Założycielem Dzieła Szensztackiego jest Sługa Boży ojciec Józef Kentenich (18.11.1885 r. – 15.09.1968 r.). Człowiek głębokiej wiary w Opatrzność Bożą, odznaczający się szczególnie miłością do Matki Bożej.

Jeśli założyliście Rodzinę, staracie się o rozwój miłości oraz wzajemnego zaufania i chcielibyście korzystać z bogactwa jakie daje wspólnota oparta na fundamencie Ewangelii…

Jeśli poszukujecie odpowiedzi na pytania dotyczące Waszego życia małżeńskiego i rodzinnego…

Jeśli pragniecie otrzymać pomoc w wychowaniu dzieci według ideałów chrześcijańskich…

Jeśli chcecie spotykać ludzi myślących i czujących jak Wy i znaleźć oparcie we wspólnocie…

to zapraszamy Was do grupy Rodzin Szensztackich.

Wszystkie Matki, które pragną przez modlitwę i formację we wspólnocie czerpać duchowe siły do wspierania swojej rodziny, zapraszamy na spotkania wspólnoty Matek Szensztackich. Wzorem dla nas jest Maryja, od Niej uczymy się żyć i Ją prosimy o pomoc.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu,  w naszej parafii.

Odpowiedzialna za Wspólnoty: 
s.M. Faustyna Hipnarowicz
mail: s-faustyna@o2.pl
tel: 663 796 773
Strona ogólnopolska: www.szensztat.pl