Chrzest

Sakramentu chrztu św. udzielamy:
– w drugą sobotę miesiąca na Mszy Św. o godz. 12:30
lub
– w czwarta niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 12:30.

Katecheza oraz wszelkie informacje dla rodziców i chrzestnych w piątek przed uroczystością chrztu św. o godz. 18:00 w salce parafialnej nr 1.

W wyjątkowych przypadkach sakrament chrztu może być udzielony w innym terminie – po uprzednim uzgodnieniu z ks. Proboszczem.

Rodzice dziecka winni wybrać dla niego rodziców chrzestnych, którzy mają obowiązek wspomagać ich w katolickim wychowaniu dziecka. Spełnia się ten wymóg prawa także wówczas, gdy w obrzędzie chrztu św. uczestniczy tylko jeden z rodziców chrzestnych (Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, statut 511 § 1).

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Chrzestnym może zostać osoba, która jest katolikiem, wyznającym swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła, ukończyła 16 lat i przyjęła sakrament bierzmowania (por. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, statut 511 § 2, Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 874. § 1).

Kto nie może zostać rodzicem chrzestnym?

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub bez żadnych zobowiązań prawnych) oraz młodzież, która nie uczestniczy w szkolnej katechizacji (por. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, statut 511 § 3).

Wykaz dokumentów potrzebnych do chrztu:

  1. akt urodzenia dziecka (odpis)
  2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, adres zamieszkania)
  4. zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o zdolności do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego.

Rodzice dziecka, jeżeli nie ma temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty (niestety nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą bez ślubu kościelnego – a więc tylko po ślubie cywilnym czy też w tzw. konkubinacie).