Duszpasterze

PROBOSZCZ
ks. proboszcz Grzegorz Szafraniak
ks. kanonik mgr Grzegorz Szafraniak

Święcenia kapłańskie przyjął 29.05.1999r.
Od 01.08.2021r. został mianowany proboszczem parafii pw. św. Jerzego, zastępując prałata Stefana Komorowskiego, który z tym dniem na mocy dekretu Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, przeszedł w stan spoczynku.
Dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu.


WIKARIUSZE
ks. mgr Marcin Mańczak

Święcenia kapłańskie przyjął 25.05.2017r.
Był wikariuszem w parafii pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu oraz w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Poznaniu. Od 1 października 2020r. rozpoczął studia podyplomowe na WT UAM w Poznaniu. Od 1 września 2021r. Arcybiskup Stanisław Gądecki mianował go Duszpasterzem Sportowców. Od 2016r. pracuje w szkole jako katecheta.
W naszej parafii ks. Marcin posługuje od 25 sierpnia 2022r.


ks. Paweł Cholewa SAC

Święcenia kapłańskie przyjął 09.05.1989r.

Od 01.08.2021 r. pomaga i uczestniczy w życiu naszej parafii jako jej przyjaciel.