Duszpasterze

 
PROBOSZCZ

ks. proboszcz Grzegorz Szafraniak

ks. kanonik mgr Grzegorz Szafraniak – dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu – mianowany został proboszczem parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu.

W parafii od 1.08 2021, zastąpił ks. prałata Stefana Komorowskiego, który z dniem 01.08.2021 dekretem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego przeszedł w stan spoczynku.

 


WIKARIUSZ

ks. mgr Jan Cieślak – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Lesznie – mianowany zostaje wikariuszem parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu.

W parafii od 25.08.2021.