Duszpasterze

PROBOSZCZ

Stefan Komorowski

Ks. prałat kanonik Stefan Komorowski – pełni opiekę duszpasterską nad Żywym Różańcem Kobiet i Mężczyzn, Parafialną Radą Duszpasterską i Ekonomiczną, Parafialnym Kołem Caritas, parafialnym oddziałem Akcji Katolickiej oraz dziećmi pierwszokomunijnymi.
Ksiądz proboszcz jest także kapelanem Komendy Wielkopolskiej Policji.

WIKARIUSZE

Ks. Maciej Michalski (w parafii od 08.2016)


Ks. Karol Przykucki (w parafii od 09.2019)