Apostołki Maryi

Apostołki Maryi to grupa dziewczynek, które pragną naśladować Matkę Bożą w modlitwie, zabawie, pomocy bliźniemu i szlachetnej postawie. Dziewczęta zawierają z Maryją Przymierze Miłości, bo to ona najpewniej zagwarantuje im piękną młodość i szczęście.
Wszystkie chętne dziewczynki, które chciałyby przystąpić do Apostołek Maryi prosimy o kontakt z siostrą Faustyną, która jest ich opiekunem. Spotkania są co drugą sobotę o godzinie 10.00.