Namaszczenie chorych

Sakrament Namaszczenia Chorych jest sakramentem uzdrowienia, o czym świadczą słowa wypowiadane przez kapłana podczas udzielania tego sakramentu: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Pan który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.”

Dlatego sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym. Należy pamiętać, żeby wezwać kapłana odpowiednio wcześniej.

Nasi kapłani odwiedzają chorych i starszych parafian, którzy nie mogę uczestniczyć we Mszy Świętej, w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 9.30. Przychodzą z sakramentami: spowiedzi, komunii i namaszczenia chorych.

Na przyjście kapłanów prosimy przygotować:

  • Stół nakrytym białym obrusem
  • Krzyż i dwie zapalone świece, watę ( jeśli będzie udzielany sakrament chorych )
  • Naczynie z wodą święconą.

Chorych można zgłaszać osobiście w godzinach funkcjonowania biura lub telefonicznie.