Małżeństwo

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:

 1. Zarezerwować dzień i godzinę ślubu (można to uczynić nawet rok wcześniej).
 2. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z ks. Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego. Na spisanie tego protokołu trzeba przynieść następujące dokumenty:
  • dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej,
  • świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej,
  • pełny odpis aktu chrztu nie starszy niż trzy miesiące,
  • świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego) ważne trzy miesiące,
  • akt ślubu jeżeli wcześniej został zawarty związek cywilny,
  • zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński).
 1. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii – wtedy przy spisywaniu protokółu przedślubnego otrzymują „prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez dwie kolejne niedziele.