Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W naszej parafii co roku przez wiele osób podejmowana jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Jest modlitewnym zobowiązaniem do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca w dowolnej wybranej tajemnicy oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka zagrożonego niebezpieczeństwem zagłady i jego rodziców, przez okres dziewięciu miesięcy.