Parafialny Zespół Caritas

PZCaritasDziałalność Kościoła opiera się na trzech filarach: na przepowiadaniu, na sprawowaniu sakramentów i na posłudze charytatywnej. Od ponad stu lat w Kościele na całym świecie dzieła miłosierdzia świadczy Caritas. Pracę na całym świecie koordynuje Caritas Internationalis, w Europie – Caritas Europa, w Polsce – Caritas Polska.

Na poziomie diecezjalnym prace koordynuje Caritas danej diecezji, u nas Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na płaszczyźnie parafialnej – Parafialny Zespół Caritas i inne struktury. Patronalnym świętem Caritas jest Niedziela Miłosierdzia Bożego, czyli Druga Niedziela Wielkanocna.

Od wielu lat funkcjonuje w naszej parafii Parafialny Zespół Caritas. Osoby pragnące zaangażować się w wolontariat na terenie parafii zapraszamy na spotkania wolontariuszy.

Parafialny Zespół Caritas

W zespole parafialnym przy kościele Św. Jerzego posługuje kilkanaście osób. Ich zadaniem jest pomoc ubogim rodzinom, pojedynczym osobom w naszej parafii

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca (poza miesiącami letnimi) zbieramy ofiary do puszek na pomoc najuboższym. W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy sprzedajemy świece Caritas. W tym okresie również prowadzimy zbiórkę żywności wśród naszych parafian.

Jeśli Pan / Pani chce zostać wolontariuszem i spędzić pożytecznie wolny czas, przydając się innym, zapraszamy do naszego zespołu. Nowi wolontariusze są zawsze mile widziani. Osoby chętne prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem.