Parafialne Młodzieżowe Caritas

Do Młodzieżowego Caritas należą uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej i uczniowie szkół średnich. Opiekunem duchowym jest ksiądz Marcin Mańczak. Grupa ściśle współpracuje z Parafialnym Caritas biorąc udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach, pomocy osobom starszym. Na spotkaniach młodzież spędza czas przy herbatce, rozmowie, grają w gry. Również są wyjścia formacyjno – rekreacyjne. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych chcących przystąpić do Młodzieżowego Caritas o kontakt z księdzem Marcinem.