Bierzmowanie

W naszej parafii przygotowanie do bierzmowania młodzieży trwa dwa lata. Spotkania przygotowawcze są raz w miesiącu. Klasy 7 mają katechezę z siostrą Faustyną, klasy 8 z księdzem Marcinem, który jest opiekunem wszystkich osób chcących przystąpić do bierzmowania. Sakrament bierzmowania zazwyczaj udzielany jest przez biskupa na przełomie maja i czerwca.

Wymagane dokumenty:

  • Metryka chrztu ( dotyczy osób ochrzczonych w innej parafii )
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w lekcjach religii
  • W przypadku osób pełnoletnich – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.