Życzenia Wielkanocne dla Parafian

Życzymy Wszystkim Parafianom, aby Zmartwychwstały Chrystus napełnił Wasze serca pokojem i miłością, niech podwoi siły w pokonywaniu życiowych trudności, wzmocni wiarę w ludzi, obudzi radość do życia i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Spokojnych pełnych zadumy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wasi Duszpasterze

Triduum Paschalne 2017 – plan

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to szczyt całego roku liturgicznego. Przeżywać je będziemy zgodnie z poniższym planem obchodów: Wielki Czwartek 13.04 :: Msza św. – pamiątka Ostatniej Wieczerzy o g. 19:00. Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa zostanie przeniesione do Ciemnicy. Czuwanie z Chrystusem pojmanym i uwięzionym do g. 22:00 – prowadzi Ruch Szensztacki.   […]

Niedziela Palmowa – czyli Niedziela Męki Pańskiej

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Niedziela ta przygotowuje nas do Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści (Mt 21, 1-10; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 12-19), a także rozważa […]