Zmiany personalne w parafii pw. św. Jerzego

W związku z dekretami Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego wręczonymi księżom, wejdą w życie następujące zmiany personalne w okresie wakacyjnym:

ODCHODZĄ:

  • ks. proboszcz prałat Stefan Komorowski – przechodzi w stan spoczynku – 1.08.2021
  • ks. wikariusz mgr Maciej Michalski – mianowany zostaje wikariuszem parafii pw. NMP Wniebowziętej i parafii pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu – 25.08.2021
  • ks. wikariusz mgr lic. Karol Przykucki – mianowany zostaje wikariuszem parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Poznaniu – 25.08.2021

PRZYCHODZĄ:

  • ks. kanonik mgr Grzegorz Szafraniak – dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu – mianowany zostaje proboszczem parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu – 1.08.2021
  • ks. mgr Jan Cieślak – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Lesznie – mianowany zostaje wikariuszem parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu – 25.08.2021