Złożenie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych Policjantów

5 marca przypada kolejna, 83 już rocznica wydania rozkazu zamordowania polskich jeńców wojennych i więźniów przetrzymywanych w sowieckich więzieniach i obozach. W piątek, 3 marca, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Mariusz Wiśniewski wraz z Kapelanem Policji Księdzem Proboszczem Grzegorzem Szafraniakiem, złożyli symboliczny wieniec pod pomnikiem i zapalili znicze, upamiętniając w ten sposób pomordowanych.