Zjazd Kursowy Księdza Marcina

Maj to miesiąc, w którym rocznicę swoich święceń przeżywają kapłani. Z tej okazji każdy rocznik organizuje Zjazd Kursowy, który jest okazją do spotkania i podzielenia się doświadczeniami kapłańskiej posługi. Nasz Wikariusz Marcin spotkał się ze swoimi kolegami w Wolsztynie z okazji 6. rocznicy święceń kapłańskich.

Dziękujemy Panu Bogu, że Ksiądz Marcin może służyć w naszej Parafii.