Zbiórka w naszej Parafii na operację Dymitra

W sobotę wieczorem i w niedzielę 26 lutego na wszystkich Mszach Świętych kazania w naszej świątyni głosił Ksiądz Szymon Kaźmierczak, wikariusz Parafii Świętego Jana Marii Vianney. Podczas głoszenia Słowa Bożego podziękował naszemu Księdzu Proboszczowi za wielkie i otwarte serce, za to że włączył się w pomoc. Podziękował również nam, Parafianom za hojność, empatię, wielkie serce. Po Eucharystii zbierał datki na operację ciężko chorego chłopca Dymitra, ucznia Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu.

Dziękujemy wszystkim którzy swoim datkiem i modlitwą wsparli Dymitra i Jego rodziców.