Zaproszenie do wspólnej modlitwy – Wspólnota Żywego Różańca

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat, w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Każda osoba należąca do Wspólnoty zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej, która jest jej przydzielona w danym miesiącu, w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Podstawową jednostką Żywego Różańca jest wspólnota dwudziestu osób zwana „różą”. Członkowie „róży” codziennie odmawiają wszystkie cztery części różańca, łącząc się duchowo w przeżywaniu tajemnic życia Jezusa i Maryi, prosząc Matkę Bożą o wstawiennictwo w radościach i trudach naszego życia.

Program duchowy Żywego Różańca obejmuje:

  • wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi Matki Bożej,
  • troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich,
  • krzewienie modlitwy różańcowej,
  • wspieranie misyjnej działalności Kościoła.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca członkowie Żywego Różańca zbierają się na wspólnej modlitwie w kościele, odmawiając różaniec i modląc się w intencji Wspólnoty podczas Mszy św. Uczestniczą także we Mszy św. pogrzebowej członka Żywego Różańca.

Wszyscy członkowie Wspólnoty otaczają się wzajemną modlitwą i mają udział w Wieczystych Mszach św. Modlitwa w intencji osoby należącej do Żywego Różańca nie ustaje także w chwili jej śmierci.

Do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony, niezależnie od płci i wieku, jeżeli tylko deklaruje taką wolę.

Wspólnota Żywego Różańca istnieje od chwili powstania naszej Parafii. Wiele osób do niej należących to ludzie starsi, schorowani i dlatego jest pilna potrzeba uzupełniania „róż”.

 ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ MODLITWY!

Nadzelatorka Żywego Różańca

tel. 61 861 59 66