Zakopane – dzień pierwszy

Przyjazd do Zakopanego i Msza Święta na rozpoczęcie obozu.