Wykład Pani Ireny Matuszak

We wtorek 14 maja, o godzinie 19.00, wykład pt. „Historia Policji Państwa II RP” wygłosiła wnuczka ofiary mordu dokonanego przez okupantów – Pani Irena Matuszak, która jest prezesem poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

Przy naszym kościele znajduje się pomnik, który wszystkim współczesnym policjantkom i policjantom przypomina o tragicznych wydarzeniach z 1940 roku. Na pomniku widnieją nazwiska 340 funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP województwa poznańskiego – oficerów, podoficerów i posterunkowych – zaskoczonych, rozbrojonych, uwięzionych, zamordowanych strzałem w tył głowy i wrzuconych do dołów śmierci. Do dziś, wśród drzew w Miednoje i Bykowni, spoczywają bez trumien i godnego pogrzebu.

Pani Irena w swoim wystąpieniu przeprowadziła słuchaczy przez ciekawą i jakże bolesną historię swojej rodziny, podkreślając przy tym rolę nas, potomnych w upamiętnianiu wszystkich tych, którzy służąc ojczyźnie złożyli najwyższą ofiarę.

Wśród osób zaproszonych do wysłuchania wykładu obecny był nadinsp. w stanie spoczynku Zdzisław Centkowski, którzy wraz z panem Andrzejem Borowskim, był inicjatorem budowy pomnika.

„Stanisław Matecki urodził się 10 kwietnia 1880 roku w Siedmiorogowie, w rodzinie Ignacego i Franciszki z Małeckich. Był żołnierzem w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Po demobilizacji wstąpił do Policji Państwowej, początkowo pełnił służbę w województwie stanisławowskim, m.in. w Kołomyii w Stanisławowie, następnie został przeniesiony do województwa poznańskiego. W stopniu starszego posterunkowego służył początkowo na posterunku w Kórniku w powiecie śremskim, później w Kotlinie w powiecie jarocińskim. We wrześniu 1939 roku w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej i był przetrzymywany w obozie w Ostaszkowie. Został z niego wywieziony na podstawie listy NMKWD nr 027/3 poz. 91 z 13 kwietnia 1940 roku i zastrzelony w piwnicy więzienia wewnętrznego UNKWD w Kalininie (obecnie Twer), a jego zwłoki wrzucono do zbiorowego dołu we wsi Miednoje. Był żonaty, miał córkę i dwóch synów.”  – nota biograficzna autorstwa Wojciecha Śmigielskiego.