Wspólnota Szensztacka – konferencja i Droga Krzyżowa

W sobotę, 23 lutego, w godzinach popołudniowych Wspólnota Szensztacka przeżywała Skupienie Wielkopostne, które prowadził Wiceprowincjał SAC Ksiądz Doktor Przemysław Podlejsk razem z Siostrą Faustyną. Podczas konferencji zgłębiony został temat: „W Przymierzu jestem dla…..”. Natomiast rozważania Drogi Krzyżowej dotyczyły naśladowania Chrystusa w Ofierze Miłości.