Wspólnota Rodzin i Matek Szensztackich w Częstochowie

W dniach od 8 do 15 lipca Wspólnota Rodzin i Matek Szensztackich przeżywali czas Rekolekcji w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie. Warsztaty rekolekcyjne prowadziły: s. Faustyna, s. Eleonora oraz O.Romuald. Był to czas pogłębiania relacji z Bogiem, współmałżonkiem, Kościołem. Były także rozmowy dotyczące wychowania dzieci.
W środę w Łagiewnikach małżonkowie odmówili Przysięgę Małżeńską, a w piątek odbyło się bardzo owocne spotkanie z Księdzem Arcybiskupem Adrianem Galbasem.
Codzienny Apel przy sercu Królowej Polski był okazją do powierzania Maryi codziennych trosk.

Pielgrzymi pamiętali także w modlitwie o nas i naszych kapłanach.