Wizytacja Kanoniczna i udzielenie Sakramentu Bierzmowania 18-19.04.2021

W niedzielę i poniedziałek (18/19.04) przeżywać będziemy w naszej parafii wizytację kanoniczną J.E. ks. bpa. Grzegorza Balcerka. Ze względu na wymagania dot. ograniczonej liczby wiernych w kościele w związku z panującą pandemią msze św. w niedzielę (18.04) o 11:00, 12:30, i 16:30 oraz w poniedziałek (19.04) o 17:30 transmitowane będą poprzez stronę internetową naszej parafii.

Poniżej przedstawiamy planowany przebieg wizytacji:

NIEDZIELA 18.04.2021

– 11:00 – msza św. z udziałem dzieci – transmisja online
– 12:30 – kanoniczne przywitanie, msza św. dla Parafian z kazaniem księdza Biskupa (z oprawą muzyczną Chóru Kameralnego Armia Św. Jerzego) – transmisja online
– obiad we wspólnocie kapłanów parafii
– odpoczynek
– odwiedziny u Wikariuszy w mieszkaniu
– 16:30 – msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania (grupa I) – transmisja online
– 
17:45 – Spotkanie z przedstawicielami grup duszpasterskich z naszej parafii:
Rady Duszpasterskiej, Katechetów, Rady Ekonomicznej, Akcji Katolickiej, Caritas, Ruchu Szensztackiego, Kościoła Domowego, Kręgu Biblijnego, Matek Różańcowych, Scholi, Szafarzy, Ministrantów
– kolacja we wspólnocie kapłanów parafii

PONIEDZIAŁEK 19.04.2021

– 17:30 – msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania (grupa II) – transmisja online

Serdecznie zapraszamy z zachowaniem zaleceń i obostrzeń wynikających z panującej pandemii do uczestnictwa w kościele jak i duchowej łączności w tym ważnym dla Naszej Parafii wydarzeniu.