Wigilijny czas…

14 grudnia nasz ksiądz proboszcz, jako kapelan Wielkopolskiej Policji, na zaproszenie nadinsp. Piotra Mąki – Komendanta Wojewódzkiego Policji, brał udział w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w sali konferencyjnej KWP. Wśród zaproszonych gości byli również Arcybiskup Stanisław Gądecki, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński oraz wielu innych wspaniałych gości… Było łamanie się opłatkiem, życzenia… piękny wigilijny czas…