Wielki Czwartek – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

Wielki Czwartek, godzina 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej, ostatnie wspomnienie wieczerzy, którą odbył Jezus Chrystus wraz ze swoimi uczniami przed pojmaniem, ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem.

Podczas niej dziękowaliśmy Naszym Kapłanom za ich posługę w Naszej Parafii, za Sakrament Kapłaństwa.

Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę, w sposób szczególny służbie liturgicznej za całą oprawę i naszemu chórowi „Armia Świętego Jerzego” za upiększenie Eucharystii swoim śpiewem.