Weekendowe spotkanie z bł. Edmundem Bojanowskim


Zgłoszenia są ciągle aktualne – zapraszamy!

Na stronie www.siostry-maryi.pl jest do pobrania kwestionariusz.