Uroczysty apel KWP pod pomnikiem pamięci pomordowanych policjantów II RP województwa poznańskiego

Przy naszym kościele znajduje się pomnik, który wszystkim współczesnym policjantkom i policjantom przypomina o tragicznych wydarzeniach z 1940 roku. Na pomniku widnieją nazwiska 395 funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP województwa poznańskiego – oficerów, podoficerów i posterunkowych – zaskoczonych, rozbrojonych, uwięzionych, zamordowanych strzałem w tył głowy i wrzuconych do dołów śmierci. Do dziś, wśród drzew w Miednoje i Bykowni  spoczywają bez trumien i godnego pogrzebu.

Na Zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Tomasza Olczyka na uroczystym apelu zjawili się znamienici goście, którzy swoją obecnością oddali hołd pomordowanym. Obecni byli Jarosław Maciejewski  – wicewojewoda wielkopolski i Wojciech Jankowiak – wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Nie mogło zabraknąć Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Metropolity Poznańskiego. Na miejsce apelu przybył także Tomasz Łubiński – wicestarosta powiatu poznańskiego. Komendantowi towarzyszyli zastępcy: I Zastępca insp. Sławomir Piekut oraz zastępcy: mł. insp. Violetta Mójta i podinsp. Adam Jurek. Komendę Miejską Policji w Poznaniu reprezentował Zastępca KMP w Poznaniu mł. insp. Tomasz Barłożek.

Zaproszenie przyjęli także Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 z Panią Ireną Matuszak, Stowarzyszenie Katyń z Panem Wojciechem Bogajewskim, Przedstawiciele Związku Sybiraków Polskich z Panem Marianem Macutkiewiczem. Pod pomnikiem pojawili się były Komendant Główny nadinsp. w stanie spoczynku Zenon Smolarek i były Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. w stanie spoczynku Zdzisław Centkowski, którzy byli inicjatorami powstania Pomnika Pomordowanych Policjantów II RP woj. poznańskiego.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, reprezentanci wymiaru sprawiedliwości, świata nauki i szkolnictwa oraz władze samorządowe, emerytowani komendanci wojewódzcy, miejscy i powiatowi, przedstawiciele duchowieństwa z proboszczem Kościoła Garnizonowego Policji Księdzem Kapelanem Grzegorzem Szafraniakiem. Cieszyła obecność młodego pokolenia – klas mundurowych. Całość uświetniała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą Kapelmistrza podinsp. Adama Witiwa i Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod dowództwem kom. Mikołaja Kamińskiego.

15 maja 2024 r. przy Pomniku Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego odbyły się uroczystości związane z 84. rocznicą tych tragicznych wydarzeń. W trakcie apelu pamięci do stawiennictwa zostali wezwani policjanci pomordowani przez sowieckich i nazistowskich okupantów. Uczczono ich salwą honorową. Przed pomnikiem zaproszone delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze.

395 imion i nazwisk wyrytych na stalowych tablicach pomnika, to tylko część funkcjonariuszy, którzy w tamtych dniach umierali za idee, którym służyli. Umierali za przekonania i za walkę o niepodległą Polskę. Dla Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę. Wielkopolscy policjanci w szczególny sposób pielęgnują pamięć o swoich poprzednikach. Ich przykład i ofiara są wzorem dla wszystkich obecnie pełniących służbę funkcjonariuszy.

Policjanci, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani przez okupantów, podobnie jak współcześni funkcjonariusze ślubowali służyć Narodowi oraz strzec bezpieczeństwa państwa i obywateli, nawet z narażeniem życia. W okresie poprzedzającym wojnę, gdy widmo konfliktu stawało się coraz bardziej realne, funkcjonariusze w granatowych mundurach nadal trwali na swych posterunkach. Mimo, że nastał wrzesień 1939 roku, polscy Policjanci nie złamali obietnicy złożonej Ojczyźnie i społeczeństwu polskiemu, stawiając opór okupantowi.
Tylko we wrześniu 1939 roku zginęło ponad 3000 funkcjonariuszy Policji Państwowej. Kolejni dostali się do niewoli niemieckiej. Jeszcze inni, którym udało się przedrzeć na wschód Polski w celu dalszej walki zbrojnej, trafili w ręce sowieckiego najeźdźcy, który przeznaczył dla nich tylko jeden los – śmierć, poprzez strzał w tył głowy.

Właśnie w maju przypada dzień obchodów upamiętnienia mordu dokonanego przez okupantów. Dla całego kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z insp. Tomaszem Olczykiem na czele, dla kadry kierowniczej wielkopolskich jednostek Policji, a także przedstawicieli policyjnych związków zawodowych to dzień szczególny. Przełożeni garnizonu wielkopolskiego od wielu lat dbają, aby obchody rocznicy były stałym punktem w kalendarium ważnych i doniosłych wydarzeń. W ten sposób wszyscy dajemy świadectwo pamięci o bardzo bolesnym i ważnym okresie w historii kraju i naszej formacji.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji TUTAJ.

Źródło: Wielopolska Policja