Święto Objawienia Pańskiego

6 stycznia – Święto Objawienia Pańskiego. W tym dniu poświęciliśmy kadzidło i kredę. Na wszystkich Mszach Świętych Słowo Boże głosił Ojciec Andrzej, superior Ojców Oblatów, zakonu mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Ostatniej. Po Mszach rozprowadzał kalendarze misyjne z których ofiary przeznaczone są na misje.