Spotkanie biblijne – 26 marca

Ksiądz Profesor Janusz Nawrot przyjeżdża do naszej Parafii w każdy 4. wtorek miesiąca, aby przybliżyć nam wszystkie niezrozumiałości wersetów Biblii. Na każdym spotkaniu jest ożywiona dyskusja. Ksiądz Janusz Nawrot jest profesorem nauk teologicznych, doktorem habilitowanym, naukowcem i duchownym katolickim i teologiem specjalizującym się w zakresie egzegezy Starego Testamentu i pomocniczych nauk biblijnych.

Dla wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w marcowym spotkaniu, zamieszczamy nagranie TUTAJ.