Seans filmowy i krótki wykład o cyberprzestępczości

We wtorek, 16 stycznia spotkaliśmy się aby obejrzeć projekcję o świętym Pawle i świętym Łukaszu, który spisał jego dzieła.

Przed seansem, kilka słów o cyberprzestępczości powiedział Pan Adrian Umyszkiewicz, policjant z Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Poznaniu. Był to wstęp do spotkania na które zapraszamy nie tylko seniorów, ale także Ich rodziny, na którym omówiony będzie szeroko temat: jak uchronić się od cyberprzestępczości. Zapraszamy wszystkich 6 lutego o godzinie 18.45.