Namaszczenie chorych

Sakrament Namaszczenia Chorych jest sakramentem uzdrowienia, o czym świadczą słowa wypowiadane przez kapłana podczas udzielania tego sakramentu: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.”

Dlatego sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym – należy pamiętać, żeby wezwać kapłana odpowiednio wcześnie.

Odwiedziny chorych

Chorych i osoby starsze naszej parafii, które nie są w stanie uczestniczyć we mszy św. w kościele, odwiedzamy z sakramentami (spowiedź, Komunia św., namaszczenie chorych) w pierwsze soboty miesiąca (soboty po pierwszym piątku) w godz. 9:00-12:00 oraz dodatkowo raz na kwartał (wrzesień, grudzień, marzec, czerwiec) w terminie podanym w ogłoszeniach parafialnych.

Chorych można zgłaszać w biurze parafialnym lub telefonicznie.

Należy przygotować:

  • Stół nakryty białym obrusem,
  • Krzyż i dwie zapalone świece, watę (jeśli będzie udzielany sakrament chorych),
  • Naczynie z wodą święconą.