Rekolekcje Wielkopostne – dzień pierwszy (niedziela)

W naszej Parafii rozpoczęły się rekolekcje Wielkopostne, które głosi filipin, Ksiądz Robert Klemens.

Poprosiliśmy Księdza Roberta, by napisał jedno, dwa zdania z każdego dnia. Powiedział: proszę wrzucić całość w pierwszy dzień i ja się pod tym w pełni podpisuję. Więc wrzucamy:

Rekolekcje to czas odkrywania na nowo dobrze znanych i czasem przez to zapominanych rzeczy. Dlatego wędrując za Bożym słowem odczytujemy w kolejne dni rekolekcji najpierw fundament Dekalogu jako oparcie dla moralnej oceny teraźniejszości, dalej potęgę miłości Boga do człowieka objawioną w krzyżu, dalej ołtarz jako miejsce ofiary, której składanie dokonuje się z sercem oczyszczonym w sakramencie pokuty, aż do nieustannego wstawiennictwa i opieki Matki Bożej, która jest naszą przewodniczką w drodze do Jezusa, a z nim ku Ojcu.

Nagranie z pierwszego dnia można odsłuchać TUTAJ.