Prelekcja: Twoje Dziecko – Wielka Sprawa! 1 lutego 2015 r.

W niedzielę, 1 lutego, w salce katechetycznej odbyła się się w naszej parafii prelekcja w ramach inicjatywy „Twoje Dziecko – Wielka Sprawa! Jego szczęście w Twoich rękach”. Patronuje jej ks. abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański.

Kolejny etap akcji to konferencja pod tym samym tytułem, która odbędzie się 7 lutego w godz. 9.00-15.00 w Sali Parterowej Stadionu Inea przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu.

Celem Akcji jest przypomnienie, że rodzice są pierwszymi i niezastąpionymi wychowawcami swoich dzieci, uświadomienie rodziców o zagrożeniach związanych z nieodpowiednią edukacją i zmotywowanie do większej aktywności, aby poprzez swoje zaangażowanie mieli realny wpływ na kształtowanie swoich dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.