Plan pobytu pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii

Plan pobytu pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w niżej wymienione wydarzenia:

 23 lipca 2016

godz. 8:00 – 8:30 – przyjazd pielgrzymów z Hiszpanii do naszej parafii, poczęstunek, pozostawienie bagaży,

godz. 9:30 – 10.00 – pielgrzymi opuszczają nasza parafię

godz. 11.00 – zwiedzanie Poznania według wyznaczonych ścieżek edukacyjnych, ewangelizacyjnych. Początek naszej trasy w parafii św. Michała Archanioła, ul Stolarska

godz. 12:30 – 15:00 – obiad, wspólna zabawa/koncerty, koronka do Miłosierdzia Bożego na Cytadeli

godz. 15:00 – 17:00 – zwiedzanie Poznania według wcześniej wyznaczonych tras edukacyjnych, ewangelizacyjnych,

godz. 18:00 – powrót do parafii,

godz. 19.00 – udział w parafialnej Mszy Świętej, rozejście się do rodzin przyjmujących pielgrzymów, kolacja u rodzin, nocleg u rodzin

 

24 lipca 2016

poranek spędzony u rodzin, czas na wspólny posiłek, rozmowę,

godz. 10:00 – pielgrzymi opuszczają goszczące ich rodziny,

godz. 10:00 –11:00 – czas na dotarcie do katedry poznańskiej,

godz. 11.00 – zbiórka pod katedrą poznańską, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, marsz dla Jezusa na Cytadelę,

godz. 15:00 – koronka do Bożego Miłosierdzia, po koronce posiłek, koncerty, wielbienie Boga na Cytadeli

godz. 19:00 – Msza Święta Posłania na Cytadeli,

godz. 21:00 – Program artystyczny, po czuwaniu powrót do Rodzin,

 

25 lipca 2015r.

godz. 2.00 – pielgrzymi opuszczają nasza parafię i udają się do Krakowa.