Pierwszy wieczór rekolekcyjny i poświęcenie opłatków

W sobotę, 26 listopada na wieczornej Mszy Świętej swoje rekolekcje adwentowe rozpoczął ksiądz Marek Dudek – superior Księży Filipinów. Jest to piękny czas dla naszej parafii. Przeżyjmy pięknie ten adwent. Na Mszy Świętej ksiądz proboszcz poświęcił również opłatki wigilijne.