Pielgrzymka do Częstochowy

Prosimy osoby zapisane o potwierdzenie poprzez wpłatę 100 zł.