Parafialny konkurs plastyczny „Święty Franciszek z Asyżu kocha Boga i świat” – zakończony

Tematyka: upowszechnienie wiedzy dotyczącej przesłania św. Franciszka oraz ekologii.

Regulamin konkursu:

  • Konkurs organizowany jest w parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu.
  • W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  • Uczestnicy konkursu powinni przygotować jedną pracę plastyczną wykonaną techniką dowolną w formacie A4 lub A3. Na odwrocie pracy należy wpisać imię i nazwisko oraz wiek autora.
  • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci młodsze (do lat 9) oraz dzieci starsze (10-12 lat).
  • Prace konkursowe należy składać do 4.11.2018 r. w zakrystii kościoła pw. św. Jerzego w Poznaniu.
  • Prace oceni Jury powołane przez Organizatora konkursu.
  • Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11.11.2018 r. po mszy św. o godz. 11.00.
  • Nagrodzone prace zostaną wystawione w kościele w dniu rozstrzygnięcia konkursu.
  • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
  • Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody i opublikowania informacji na stronie internetowej parafii. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.