Parafialna pielgrzymka do Lubonia

Zapraszamy chętnych, a w sposób szczególny wszystkich członków Wspólnoty Żywego Różańca.