Opłatki wigilijne i świece Caritas

Poświęcone opłatki wigilijne można nabyć za dowolną ofiarę po każdej niedzielnej Mszy Świętej. Do opłatków dołączony jest list proboszcza. Opłatków nie rozprowadzamy po domach. Ofiara przeznaczona jest na cele remontowe naszej parafii.

Po niedzielnych Mszach Świętych rozprowadzamy również świece Caritas jako dzieło pomocy najuboższym. Duża świeca – 20 zł, mała – 10 zł. Pięknie wygląda na każdym wigilijnym stole.

Bóg zapłać wszystkim za piękny gest miłosierdzia.