Odpust ku czci Matki Bożej w Tulcach

Odpust ku czci Matki Bożej w Tulcach przyciąga wielu pielgrzymów, szczególnie z parafii naszej diecezji oraz Miasta Poznania.

Podtrzymując wieloletnią tradycję – i z naszej parafii wyruszyła w niedzielę 3 września o godzinie 6.00 piesza pielgrzymka, licząca 23 osoby.
Wędrówce przewodził Ksiądz Wikariusz Marcin.
Dziękujemy wszystkim pielgrzymom za trud i ofiarowane modlitwy, a w sposób szczególny Pani Aldonie – „szefowej” Grupy Różaniec Przytulaniec – za koordynację całego przedsięwzięcia.