Obchody 83. rocznicy pomordowania Policjantów II RP Województwa Poznańskiego – złożenie kwiatów

Przy naszym kościele znajduje się pomnik, który wszystkim współczesnym policjantkom i policjantom, jak również nam, przypomina o tragicznych wydarzeniach z 1940 roku. Na pomniku widnieją nazwiska 340 funkcjonariuszy Policji Państwowej  II RP Województwa Poznańskiego – oficerów, podoficerów i posterunkowych – zaskoczonych, rozbrojonych, uwięzionych, zamordowanych strzałem w tył głowy i wrzuconych do dołów śmierci. Do dziś, wśród drzew w Miednoje i Bykowni  spoczywają bez trumien i godnego pogrzebu.

To właśnie tu, w piątek 12 maja odbyła się wyjątkowa uroczystość. Dla całego kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z nadinsp. Piotrem Mąką na czele, dla kadry kierowniczej wielkopolskich jednostek Policji, a także przedstawicieli policyjnych związków zawodowych to dzień szczególny. Przełożeni wielkopolskich stróżów prawa od wielu lat dbają, aby obchody rocznicy były stałym punktem w kalendarium ważnych i doniosłych wydarzeń.

„(…) Szanowni Państwo, spotykamy się dziś pod Pomnikiem Pomordowanych Policjantów II RP. Policjantów, którzy swoje życie oddali za to, abyśmy dziś mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Spotykamy się, aby oddać hołd tym, którzy strzegli bezpieczeństwa państwa, gdy nasi rodacy zostali zaatakowani przez niemieckich i rosyjskich okupantów. Aresztowani i wywiezieni w nieznane, z dala od swoich rodzin, zostali bestialsko zamordowani. Zamordowani tylko dlatego, że na ich mundurze był orzeł w koronie. Zamordowani, bo chcieli żyć w Polsce, która miała być niezależna i silna (…)” – od tych słów lektor – kom. Piotr Garstka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu rozpoczął uroczystość pod Pomnikiem.

W gronie licznie zaproszonych gości obecni byli posłowie na sejm RP – Pan Adam Szłapka oraz Pan Bartłomiej Wróblewski, a także Pan Lucjan Dutkiewicz, który reprezentował europosła Parlamentu Europejskiego Pana Leszka Millera. Swoją obecnością organizatorów zaszczycili także: pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego Pan Jerzy Fleming, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP mł. insp. Robert Horosz, Wicestarosta Powiatu Poznańskiego Pan Tomasz Łubiński, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania Pan Przemysław Aleksandrowicz, a także Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania Pan Witold Rewers.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 rok i Związku Sybiraków Oddział Poznań – Pani Irena Matuszak i Pan Marek Macutkiewicz  oraz byli komendanci wojewódzcy Policji w Poznaniu i ich zastępcy na czele z Panem generałem Zenonem Smolarkiem oraz Panem generałem Zdzisławem Centkowskim.

W uroczystościach wzięli również udział przedstawiciele Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Inspektoratu Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Więziennej, Aresztu Śledczego oraz Izby Administracji Skarbowej. Zaproszenie przyjęli także reprezentanci sądu, prokuratury oraz władz wyższych uczelni.

W wydarzeniu uczestniczyła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą podinsp. Adama Witiwa oraz kompania honorowa Wielkopolskiej Policji.

W trakcie apelu pamięci do stawiennictwa zostali wezwani policjanci pomordowani przez sowieckich i nazistowskich okupantów. Uczczono ich salwą honorową. Przed pomnikiem zaproszone delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze.

Pamiętamy!