Nowi szafarze w naszej Parafii

W sobotę, 8 czerwca, Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki promował nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Wśród 167 mężczyzn zaszczytu dostąpili również Panowie z naszej Parafii: Przemysław Rydzyk, Jacek Kordylewski i Michał Bartkowski. Dołączyli oni do 4 naszych szafarzy nadzwyczajnych – Panów: Jana Pietrygi, Marka Felsmana, Pawła Michalskiego i Piotra Marynowicza.

Panom serdecznie gratulujemy i życzymy Szczęść Boże na tą piękną posługę.

Główne zadanie szafarzy nadzwyczajnych polega na regularnym zanoszeniu Najświętszego Sakramentu chorym. Dzięki istnieniu szafarzy pobożni wierni, którzy ze względu na chorobę lub podeszły wiek nie mogą chodzić do Kościoła, mają możliwość przyjmowania Komunii w każdą niedzielę. Szafarze nadzwyczajni pomagają także rozdawać komunię w trakcie Eucharystii, gdy jest taka potrzeba.

Szafarzem zwyczajnym Komunii Świętej jest każdy kapłan. Szafarzem nadzwyczajnym może być mężczyzna w wieku 25-65 lat, cechujący się dojrzałą wiarą, pobożnością, wzorowym życiem rodzinnym i zawodowym, otwartością na drugiego człowieka i gotowością do posługi wśród chorych oraz cieszący się szacunkiem wiernych.

Aby zgłosić kandydata na szafarza nadzwyczajnego w naszej Archidiecezji, proboszcz parafii musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Kurii Metropolitalnej. Studium przygotowawcze dla szafarzy organizowane jest cyklicznie.