Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową wspominaliśmy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści. Tego dnia, na wszystkich Mszach Świętych były święcone gałązki palm.