Ministrant Bartek ustanowiony ceremoniarzem

21 października 2023 informowaliśmy o ukończeniu kursu ceremoniarza i przyjętym błogosławieństwie przez prezesa naszych ministrantów – Stasia. W maju 2024 taki kurs ukończył również drugi nasz ministrant – Bartek.

W niedzielę, 2 czerwca, w poznańskiej Katedrze, odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Balcerka, w której uczestniczył również nasz Ksiądz Wikariusz Marcin.

Po homilii odbył się doniosły obrzęd błogosławieństwa do podejmowania funkcji. Kandydaci zostali pouczeni o wielkiej wadze posługi oraz o czekających obowiązkach. Całość obrzędu dopełniło wręczenie krzyży będących oznaką pełnionych w służbie liturgicznej funkcji.

Ceremoniarz to najbardziej wymagająca posługa w formacji ministranckiej. Do jego zadań należy czuwanie nad przebiegiem liturgii, wydawanie celebransowi komend w języku łacińskim, przeprowadzanie prób liturgii oraz interweniowanie w nietypowych sytuacjach. Ceremoniarzem może więc zostać osoba, która dobrze zna liturgię. Z tego powodu kandydat Bartek musiał przejść trwający od początku roku szkolnego pod okiem swojego dyrektora Księdza Grzegorza Koniecznego kurs przygotowawczy. Zwieńczeniem był egzamin zewnętrzny, przeprowadzony przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej.

Również w tym dniu legitymację Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej otrzymała nasza Parafianka, Pani Justyna, która ukończyła kurs psałterzysty dla dorosłych.

Dziękujemy Księdzu Grzegorzowi Koniecznemu za poprowadzenie kursu, Księdzu Maciejowi Wegnerowi za organizację kursów i czuwanie nad ich przebiegiem, a w sposób szczególny naszym Kapłanom – Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi i Wikariuszowi Marcinowi – za zawsze udzielane wsparcie, przekazywaną ministrantowi Bartkowi zawsze merytoryczną i praktyczną wiedzę, która była bardzo cenna podczas zdawanego egzaminu.

Pani Justynie i Bartkowi bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszej posłudze.